Cookie- og privatlivspolitik

Ved at tilgå www.zigna.dk, seller.zigna.dk, zignavisual.com/dk, maegler.zigna.dk samt app.zigna.com/dk indsamles, der informationer (omtalt som cookies).

Privatlivspolitik

1. Indledning
Tak, fordi du valgte at lægge vejen forbi vores hjemmeside. Det er vigtigt for os, at beskytte og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du bruger vores services. Udover at være din foretrukne leverandør af markedsføringsredskaber til salg af boliger er vores mål at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg, når du bruger vores services. Zigna har fastsat interne procedurer, for at sikre dine personoplysninger på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik herunder kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger, samt de rettigheder, du har i forbindelse med brugen af vores hjemmeside. Skulle der opstå spørgsmål til vores privatlivspolitik kan vi kontaktes på info@zigna.dk / tlf. +45 50 40 79 71.

2. Opdatering af vores privatlivspolitik
Du kan altid finde vores privatlivspolitik her på hjemmesiden. Hvilke opdateres, så snart vi vurderer, at der er behov for det.

Dette er version 1.0 af vores Cookie- og privatlivspolitik

3. Hvad er personoplysninger egentlig?
Personoplysninger er det der bruges til at identificere en person også selvom man ikke har alle oplysninger på samme tid. F.eks. Navn, adresse, email og telefonnr., billede, IP-adresse.

Databeskyttelsesforordningen indeholder forskellige kategorier af personoplysninger, hvilket alt sammen er med til at sikre dit privatliv bedst muligt.

4. Services vi leverer
Zigna leverer markedsføringsværktøjer og foretager boligfotografering til salg af ejendomme i hele Danmark.

Når du opretter en brugerkonto på www.zigna.dk, sellewr.zigna.dk, www.maegler.zigna.dk samt app.zigna.com/dk/social indsamles der en række personoplysninger om dig og din virksomhed – heraf eventuelt Navn, Email, Adresse, Virksomhedsnavn, telefon samt eventuelle kommentarer du anfører under kontooprettelsen – Kommentar i vores system må ikke indeholde ord eller sætninger omhandlende; Race, etnisk oprindelse, Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, Biometrisk data, helbredsoplysninger herunder genetisk data, samt seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Herunder beskrives hvad der indsamles, hvordan det gøres, og hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler personoplysningerne og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

5. Indsamling af personoplysninger
Zigna indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

• Ved brug af vores app/ hjemmeside.
• Ved brug af vores services
• Ved køb af vores produkter online
• Ved kontakt til vores kundeservice
• Ved tilmelding til vores nyhedsbrev
• Ved oprettelse af en profil på vores hjemmeside
• Ved deltagelse i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
• Ved at du selv har givet os personoplysningerne
• Ved afgivelse af informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med herunder fotografer og tekstforfattere
• Ved køb af tjenester og data fra andre virksomheder

6. Sådan bruges dine personoplysninger

Vi:
• Indsamler og bruger dine personoplysninger til bestemte formål • Sletter dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige • Opdaterer dine personoplysninger, så snart vi bliver bekendt med at der er foretages ændringer • Videregiver dine personoplysninger i visse tilfælde (mod dit forudgivet accept)

Indsamling og brug af dine personoplysninger til bestemte formål

1) Nødvendige personoplysninger
Vi er nødt til at kende visse personoplysninger om dig for at kunne levere vores service. F.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

Hvilket udgør vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. For uden at måtte behandle disse personoplysninger, vil vi ikke kunne levere vores service til dig.

Et andet behandlingsgrundlag er at vi skal følge lovgivningen og dermed registrere og gemme visse personoplysninger for at kunne overholde skattelovgivningen samt bogføringsloven (F.eks personoplysninger på fakturaen).

Ligeså snart vi påtænker at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det, de først var indsamlet til (altså tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

2) Samtykke omkring vores cookiepolitik
Andre personoplysninger er vi nødt til at kende om dig for, at kunne forbedre vores services og tjenester, tilpasse vores kommunikation og markedsføring målrettet til dig, tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for. Hvilket sker via indsamling af personoplysninger såsom færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer, hvilket kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer og vises korrekt.

Vi er bekendt med, at ingen af personoplysningerne vedr. cookies er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig, hvilket er hvorfor du skal afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse personoplysninger. Dette sker ved din accept af vores cookiepolitik nederst på hjemmesiden – hvilket også er hvor du vil kunne trække dit allerede givet samtykke tilbage.

Behandlingsgrundlaget i denne henseende er dit samtykke, altså accept og frivilligt samtykke af vores cookie politik.
Tilbud på allerede afgivet email
Vi gør opmærksom på, at vi iht. gældende dansk lovgivning dags dato har ret til at tage kontakt til dig som eksisterende kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Dette gælder, hvis vi har modtaget din email adresse i forbindelse med købet og uanset om du ikke har givet et specifikt samtykke hertil.

Hvis du kontaktes med sådanne tilbud vil emailen altid indeholde et direkte link til afmeldelse af lignende email i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det – det først var indsamlet til (tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

Ønsker vi at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det, de først var indsamlet til (altså tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

3) Opbevaring og anvendelse i fremtiden
Visse personoplysninger opbevares, for at vi kan varetage egne interesser i fremtiden, såfremt der skulle blive behov herfor. Behandlingsgrundlaget er dermed ”legitime interesser”, iht. gældende Databeskyttelsesforordning.

Hermed menes at vi blandt andet ud fra en konkret vurdering opbevarer dine personoplysninger i en givende periode, hvor tidsperioden og omfanget af de personoplysninger ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ”Sletning af personoplysninger”.

Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige iht. det formål, som var grundlaget for vores behandling, indsamling og/eller opbevaring til at starte med.

Perioden for sletningen kan variere alt efter karakteren af oplysningen, samt baggrunden for opbevaring. Vi foretager derfor løbende en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger.

Enkelte personoplysninger skal af hensyn til bogføringsloven opbevares i minimum 5 år. 8heraf personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer). Behandlingsgrundlaget er dermed ”legitime interesser”, iht. gældende Databeskyttelsesforordning.

Opdatering af dine personoplysninger
Vi opdaterer dine personoplysninger, så snart du gør os opmærksom på at de måtte være ukorrekte eller utilstrækkelige. Benyt venligst kontaktoplysningerne i bunden for, at meddele os ændringerne.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi hverken offentliggør, sælger og/eller viderebringer dine personoplysninger medmindre:
• det er nødvendigt for at levere vores service til dig
• det er nødvendigt, for at overholde gældende lovgivning
• du aktivt forud har givet os samtykke hertil
• som led i anvendelse af vores databehandlere, heraf indenfor såvel som uden for EU/EØS

Vi har samarbejde med udvalgte og betroede partnere for, at kunne levere vores services til dig, heraf vores egne koncernselskaber, datterselskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og databehandlere.

Vi viderebringer kun de mest nødvendige personoplysninger til dem og kun med hensyn for levering af vores service til dig.

I det omfang, lovgivningen kræver og/eller tillader det vil vi videregive personoplysninger med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det selvsamme gælder for rettigheder tilhørende vores koncernvirksomhed, datterselskaber, samarbejdspartnere og tredjeparter. F.eks i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andet strafbart.

Vi har sikret at de samarbejdspartnere (Databehandlere) vi benytter indenfor og uden for EU/EØS overholder Databeskyttelsesforordningen, så dine personoplysninger sikres bedst muligt.

7. Dine rettigheder hos os
• Ret til at få rettet forkerte personoplysninger
•  Ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har, samt få udleveret en kopi
•  Ret til at få slettet dine personoplysninger hos os
•  Ret til at kræve begrænsning for anvendelse af dine personoplysninger
•  Ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger
•  Ret til at tilbagekalde samtykke for anvendelse af dine personoplysninger
•  Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande/organisationer uden for EU/EØS
•  Ret til at undgå profilering af dine personoplysninger ü Ret til at klage over hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ønsker du at vide mere omkring ovenstående eller gøre brug af dine rettigheder skal du venligst kontakte os via kontaktinformationerne nederst på siden.

Mener du ikke, at vi behandler din henvendelse og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, bedes du venligst kontakte os via email info@zigna.dk med teksten ”Klage omhandlende mine rettigheder” i emnefeltet.

Mener du herefter fortsat ikke at vi behandler din henvendelse og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, vil du kunne klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

8. Sådan opbevares dine personoplysninger
Zigna beskytter dine personoplysninger, dels fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne og etiske regler kræver, at vi passer godt på dig og dine personoplysninger.

Vi gør brug af relevante og forsvarlige tekniske samt organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som alle er tiltænkt for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til dine personoplysninger. Formålet er alene at sikre, at dine personoplysninger ikke ændres, anvendes, offentliggøres, ødelægges eller på anden måde misbruges.

Af sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes:
• Interne regler og retningslinjer for håndtering af personoplysninger for de enkelte ansatte
• Implementering af IT-tekniske foranstaltninger (Firewall, Antivirus mv.)

Underretning
Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive brudt, vil vi altid give dig besked uden unødig forsinkelse – såfremt bruddet vil indebære en høj risiko for dig og dine rettigheder samt frihedsrettigheder.

9. Links til eksterne serviceudbydere

På vores hjemmeside www.zigna.dk kan der forekomme links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores virksomhed, koncernvirksomhed og/eller datterselskaber. Zigna er derfor ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores privatlivspolitik gælder, dermed ikke på disse.

10. Databehandlere
Zigna anvender følgende databehandlere for levering af vores enkelte services

Kunder, samarbejdspartner, leverandør:
Facebook/LinkedIn/Instagram: Anvendes for markedsføring af dig på de sociale medier
MailChimp: Anvendes til afsendelse af jeres nyhedsbreve igennem os
Tekstforfattere: Kan bestilles igennem os via maegler.zigna.dk, så I får målrettede boligtekster
Fotografer: Kan bestilles igennem os til at få taget billeder af ejendomme i Danmark
Mæglere: Kan bestille igennem os ved enten telefonisk henvendelse eller via maegler.zigna.dk
Wannafind: Hosting af hjemmesiden www.zigna.dk
Amazon: Hosting af al billedmateriale samt subdomæner til zigna.dk

Zigna anvender:
Google Analytics: Analyser hjemmesiden, så din brugeroplevelse bliver bedre
Facebook/LinkedIn/Instagram: Håndtering af kampagner, markedsføring mv.
MailChimp: Udsendelse af vores nyhedsbreve
Stripe: Er vores betalingsgateway, som bruger, når du betaler med kreditkort på vores hjemmeside
WebCRM: Vores interne CMR system for håndtering af kundedata

11. Kontaktoplysninger
Zigna er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen

Virksomhedens navn : Zigna ApS
Adresse : Bygmestervej 2, 1 mf
Postnr. + by : 2400 København NV
CVR. : 32334172
Telefonnr. : +45 50 40 79 71
Mail :  info@zigna.dk
Hjemmeside : www.zigna.dk

Jesper Lundsgaard Hansen, COO & Managing Director

DSCF1785-2

Zigna er grundlagt af to meget forskellige mandfolk, hvis personligheder og kompetencer er faldet i hak fra day one.

Nu tager vi et dyk ned i Zignas helt oprindelige fader – en mand med bløde værdier.

Jesper Lundsgaard Hansen
Jesper er en ung iværksætter af sind og menneskemand af hjerte. D. 16. januar 2018 fyldte han 40 år og indtrådte for alvor i de nye 30’ere for voksne. – Og den lille kernefamilie er allerede etableret. Med sin forlovede gennem 7 år ved sin side og en toddler under armen, har Jesper bosat sig på én af byens måske mest misundelsesværdige adresser, lige ned til Peblinge Sø, efter ca. fire år på Frederiksberg, hvor han praktisk talt var nabo til Zignas Hovedkvarter.

For nogle måneder tilbage rykkede Zignas danske kontor til det rå og ærlige Nordvest, så det var da kun naturligt for Jesper at følge med nordpå. Som nu ægte nørrebrogenser kan Jesper ikke komme uden om cyklen. Men han har alligevel ikke ladet sig skille helt fra billivet endnu – trods de dårlige p-forhold og den store risiko for parkeringsskader, som han selv hiver frem i lyset. Men familien skal da have det bedste af det bedste, hvorfor en pitch black Golf står til rådighed, når det danske vejr ter sig. – Jesper kører til gengæld ofte afsted på sin eldrevne ladcykel og bidrager med sit til miljøet.

Bagagebæret fyldt med BA’er og en Superman i maven
Jesper har primært brugt sine studiedage på KUA, hvor han gennem 2001 til 2010 har strikket en lidt speciel universitetsuddannelse sammen. Han har både en BA i europæisk etnologi og i film- og medievidenskab, hvor han i sidste ende tog sin kandidatgrad. Studierne har været med til at forme Jesper til en menneskekær person med en solid interesse for filmverdenen.

Derfor giver det måske god mening, at Jesper besidder en dyb fascination af Superman, og hvis han kunne ønske sig noget umuligt, ville det da også være at kunne flyve ved egen kraft. – Men heltedåden er unødvendig.

”De ting, der sker i verden, hvad enten det er godt eller skidt, definerer os jo og vil definere os fremadrettet. (…) Vi har brug for både de positive og de negative kræfter i vores liv”

Ifølge Jesper kan mennesket altså næppe fungere uden modsætninger – hvad enten det er godt eller skidt. Tag regnvejret fra os, og vi vil ende med at brokke os over solskinnet. Så selv, hvis han kunne ønske sig hvad som helst, ville han ikke ændre så meget – måske lige fjerne atomvåben fra Nordkorea.

Stærk duo
Jesper tilfører helt andre kompetencer til Zigna end partneren, Nicolai, hvilket styrker virksomheden og samarbejdet. Og selvom rollerne ændrer sig fortløbende, arbejder de altid mod det samme mål; at blive den største udbyder inden for digitale marketing-værktøjer til ejendomsmæglere.

 COO / Adm. direktør for Danmark
Jespers styrker ligger i det organisatoriske. På daglig basis sikrer han, at alle de bevægelige dele, som en motor består af, er smurte. Løbende tests og sammensatte løsninger, der, i sidste ende, skaber dynamik og holder motoren i gang, er dét, Jesper er bedst til. Han sidder, med andre ord, med driften af virksomheden på dansk jord.

Det selvstændige erhvervsgen
Hvis det ikke var blevet til Zigna, havde man måske mødt Jesper i restaurationsbranchen, men altid med positionen som sin egen herre. ”Lønslave” er nemlig ikke et ord, der eksisterer i Jespers vokabular. Uden at aflive et eventuelt projekt senere i livet, kunne Jesper godt have set sig selv i et gastronomisk genkendeligt koncept, der, i samme omfang som Zigna, kunne nå multinationale højder. – Livet er stadig langt for den unge Jesper, så måske har vi noget nyt og spændende at se frem til inden for madkunst.

Zigna-metaforen – ”Stærk uden på, blød inden i”
Den mest jordnære måde at beskrive Zigna kan, ifølge Jesper, klares med en banan. Ligesom bananen rummer Zigna nogle bløde, indre værdier, der er solidt rustet med et stærkt ydre, som kan modstå en masse.

”En banan kan tage en masse slag, men har samtidig også en blød og cremet midte, som folk kan relatere til”

– Er der en grad af Jesper Hansen himself at spore i denne sammenligning? Et åbent spørgsmål, vi lader være op til den enkelte.

Franchise

Ønsker du at blive franchisetager hos en innovativ fotovirksomhed?

Bor du i udlandet? Eller overvejer at at flytte? Og kan du se fordelene i at begrænse de store udgifter, der er forbundet ved opstart af egen virksomhed, så er zignas franchisekoncept en oplagt mulighed.

Vi tilbyder attraktive indtjeningsmuligheder, fælles markedsføring, adgang til et avanceret og brugervenligt system, attraktive priser på redigering af billeder/plantegninger, rådgivning gennem hele processen og meget mere.

Vi søger i særdeleshed franchisetagere til følgende lande:

 • USA
 • Sydafrika
 • UK
 • Sverige
 • Norge
 • Tyskland

Andre lande kan også have vores interesse.

Ansøgning samt CV sendes til: jlh@zigna.dk og vil blive behandlet fortroligt.

Fotografer

Freelancefotografer søges

Har du tidligere arbejdet med bolig- og/eller bilfotografering? Eller har du erfaring som professionel fotograf / dygtig amatørfotograf? Så læs videre.

Vi har fået yderst travlt, og er i gang med at udvide staben af freelance – og backupfotografer. Derfor søger vi fotografer i følgende område(r):

Sønderjylland


Arbejdsområder
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at have kontakt med ejendomsmæglere, bilforhandlere og boligsælgere, udarbejde plantegninger samt fotografere.

Derfor ser vi gerne, at du har erfaring med / kendskab til:

 • Opmåling til plantegninger
 • HDR-fotografering
 • Mastefotografering


Om dig
Da vi går MEGET op i god kundeservice er det afgørende, at du er meget serviceminded. Du er god til at omgås forskellige mennesker på en god og behagelig måde. Du er fleksibel, engageret og omhyggelig, samtidig med at du altid er opmærksom på kundernes ønsker. Ydermere er du passioneret omkring fotografering, og har et godt øje for det gode motiv.

Hertil:

 • er du momsregistreret (eller kan blive det)
 • har egen bil samt relevant fotoudstyr
 • har indgående kendskab til fototeknik (lukketider, blænde, ISO, etc.)


Vi tilbyder
Et spændende job i en virksomhed i stærk vækst, hvor der er mulighed for selv at sammensætte sit arbejde.


Tiltrædelse
Løbende.

Ansøgning / kontaktperson
En kortfattet ansøgning samt CV skal sendes til: job@zigna.dk i ét samlet dokument.

For spørgsmål kan du kontakte Vasia på 50 20 75 85 eller på vasia@zigna.dk.

Om zigna

Vi sigter højt – og når altid vores mål


 

NYE STANDARDER
Hos zigna sætter vi nye standarder indenfor ejendoms- og bilfotografering ved at levere innovative on-demand fotoløsninger til ejendomsmæglere, bilforhandlere og andre relevante samarbejdspartnere over hele landet. Vores priser er yderst konkurrencedygtige, og det nemt at booke og administrere ordrer online. Vi tilbyder fleksible fotopakker samt mange forskellige tilvalgsydelser.

OPRINDELSE
zigna ApS er grundlagt af Jesper Lundsgaard Hansen & Nicolai Afseus i 2013, og servicerer globalt mere end 1000 mæglere samt beskæftiger 130 medarbejdere. Vi har afdelinger i Danmark, Thailand samt i USA.

FASTER THAN A SPEEDING BULLET
zigna har egen redigeringsvirksomhed i Thailand. Derved sikres hurtig og effektiv levering. Allerede hverdagen efter fotografering er billeder og plantegninger klar til brug. Og de kan naturligvis leveres ind i alle kendte boligsystemer.

I EN NØDDESKAL
Vores vision er at blive verdens førende leverandør af visuelt indhold til ejendomsmæglere og andre relevante samarbejdspartnere.

 

Godt at vide

Virksomhedsoplysninger
zigna ApS
Frederiksberg Allé 23 st, th.
1820 Frederiksberg C
DK-Danmark
CVR.: 32334172

Telefon
Kundeservice, salg & support +45 50 40 79 71
Direkte – Bogholderi +45 71 19 01 11

Mails
Kundeservice, salg og support: info@zigna.dk
Ledige stillinger: job@zigna.dk
Bogholderi: bogholderi@zigna.dk

Åbningstider
Kundeservice, salg og support har åbent i følgende tidsrum:
Mandag-torsdag kl. 10:00-16:00
Fredag kl. 10:00-15:00
Weekender & helligdage: Lukket.

Bogholderiet har åben i følgende tidsrum:
Mandag: 9.30-13.30
Tirsdag: 7.30-11.30
Onsdag: 9.30-13.30
Torsdag: 7.30-11.30
Fredag: 13:30-15:00
Weekender & helligdage: Lukket.

Bankforbindelse
Danske Bank
Reg. nr.: 3409
Konto nr.: 11399223
Kontoen føres i danske kroner.

Systemintegrationer
Vores markedsføringssystem er integreret med C&B, Mindworking, Marketsquare, Domidont, Catpoint og Flexya.

Vores kunder
I Danmark servicerer vi mere end 350 kunder, og vi er godkendt leverandør til bl.a. Home og Nykredit. Hertil kommer et eksklusivt samarbejde med DSE. Ydermere er vi anbefalet leverandør til Nybolig & Estate.